Työoikeus

Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:n lakimiehet avustavat yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi seuraavissa työoikeudellisista asiantuntemusta vaativissa asiakokonaisuuksissa:

 • työsopimusten laatiminen
 • palkkaus ja palkkausjärjestelmät
 • yhteistoimintaneuvottelut
 • lomauttaminen
 • työsuhteen päättäminen (irtisanominen, purkaminen, koeaikapurku, purkautuminen)
 • työsuhteen päättämisen yhteydessä tehtävät sopimukset
 • määräaikaiset työsopimukset
 • takaisinottovelvollisuus
 • yritysjärjestelyt, joilla on vaikutusta työntekijöiden työsuhteisiin (esimerkiksi liikkeen luovutus)
 • tilaajavastuu
 • vuosilomat
 • työaika
 • oikeudenkäynnit

Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:n käytössä on Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n asiantuntijoiden työoikeudellinen osaaminen ja siten myös tuorein tieto maantiekuljetusalan työehtosopimusten soveltamisesta. Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy ei hoida maantiekuljetusalan työsuhdeneuvontaa tai oikeudenkäyntejä työtuomioistuimessa - niitä hoitaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry.