Oikeudenkäynnit

Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:n lakimiehet edustavat yrityksiä ja yrittäjiä oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa, tuomioistuinsovittelussa ja välimiesoikeuksissa. Riita-asioiden ohella toimistomme avustaa tarvittaessa myös rikosoikeudenkäynnin kohteeksi joutuneita yrityksiä, yrittäjiä sekä yritysjohtoa.

Työtuomioistuimessa käsiteltäviä maantiekuljetusalan riitoja toimistomme ei hoida - ne hoitaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry.