Osaaminen

Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy on Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n (ALT ry) sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n (SKAL ry) omistama auto- ja kuljetusalaan erikoistunut lakiasiaintoimisto.

Olemme erikoistuneet auto- ja kuljetusalan yritysten ja yrittäjien lainopillista asiantuntemusta vaativien asioiden hoitamiseen asiantuntemuksella, kustannustehokkaasti ja luottamuksellisesti. Käytössämme on oman osaamisemme lisäksi ALT ry:n ja SKAL ry:n vahva asiantuntemus kuljetusalasta. 

Yleisimmät toimeksiantomme liittyvät oikeudenkäynteihin sekä työsuhde-, sopimus- ja vahingonkorvausasioihin. Avustamme myös esimerkiksi yrittäjiä heidän omissa henkilökohtaisissa lakiasioissaan. Maantiekuljetusalan työsuhdeneuvontaa ja oikeudenkäyntejä työtuomioistuimessa hoitaa kuitenkin ainoastaan ALT ry. 

Veloituksemme ovat kohtuulliset - omistaja- ja yhteistyöliittojen jäsenille vielä edullisemmat. Tarkistamme aina asiakkaan mahdollisuuden saada lakimieskuluihin korvausta oikeusturvavakuutuksesta tai valtion oikeusapuna.

Toimistomme lakimiehet ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.