Yrityssaneeraus – liiketoiminnan tervehdyttäminen

Tero Tuominen (tero.tuominen a kalt.fi), 1.12.2017

Onko yrityksesi ajautunut tilanteeseen, jossa se ei pysty suoriutumaan erääntyvistä velvoitteistaan, eikä saa enää lisää lainaakaan, mutta tulevaisuus näyttäisi kuitenkin valoisammalta? Olisiko konkurssi vielä vältettävissä?

Konkurssissa yrityksen toiminta lakkaa ja sen varallisuus muutetaan rahaksi ja jaetaan velkojille heidän saataviensa suorittamiseksi. Yrityssaneerausmenettelyn tarkoituksena sen sijaan on saattaa yrityksen taloudellinen asema ja muut toimintaedellytykset jälleen kestävälle pohjalle toiminnan jatkamiseksi. Tällöin kyseessä ei siis ole lopullisesti elinkelvoton yritys, vaan sen taloudelliset vaikeudet ovat joko tilapäisiä tai johtuvat sellaisista syistä, jotka ovat vielä korjattavissa siten, että yrityksen toiminta voisi tulevaisuudessa jatkua toimintakykyisenä ja kannattavana.

Saneerausmenettely on siis konkurssin vaihtoehto sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksen taloudelliset vaikeudet koko toiminnan lopettamisen sijaan olisi vielä mahdollista torjua ja korjata saneerausmenettelyn toimenpitein ja velkajärjestelyin.

Saneerausmenettelyyn pääseminen merkitsee sitä, että yritys saa rauhoitusajan velkojen maksamiselle ja vasta saneerausohjelman valmistuttua velkoja pitää ryhtyä maksamaan.

Saneerausmenettely sopii kaikenlaiseen yritystoimintaan ja sen kohteena voi siis olla niin yksityinen ammatinharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö kuin osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistyskin.

Saneerausmenettelystä päättää tuomioistuin ja hakemuksen menettelyn aloittamisesta voi tuomioistuimelle tehdä taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen itse taikka jokin velkoja tai velkojat yhdessä. 

Mikäli saneerausmenettely aloitetaan, määrää tuomioistuin menettelyyn selvittäjän, jonka velvollisuutena on muun muassa huolehtia tasapuolisesti kaikkien velkojien eduista. Selvittäjä laatii selvityksen velallisen taloudellisesta tilanteesta ja ehdotuksen saneerausohjelmaksi. Kun ohjelma sitten vahvistetaan, määrää se saneerausvelkojen ehdot. Keskeistä saneerauksessa on juuri velkojen läpikäyminen ja yleensä velkoja joudutaan leikkaamaan ja niille määrätään maksuohjelma.

Huomioitavaa on, että saneerausohjelmalla puututaan vain jo olemassa oleviin velkoihin; saneerausmenettelyn hakemuksen jälkeen syntyvät velat on kuitenkin maksettava sitä mukaa kuin ne erääntyvät.

Yrityssaneeraus päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu. Yritys siis saa leikatut velkansa anteeksi, jos se kykenee hoitamaan saneerausohjelman mukaiset toimet loppuun sovittujen ehtojen mukaisesti. 

Mikäli siis yrityksesi on tilapäisesti maksukyvytön, eivätkä neuvottelut velkojien kanssa maksuaikataulun pidentämisestä enää onnistu, mutta tulevaisuus kuitenkin näyttää paljon paremmalta ja toiminnan jatkamisedellytykset olisivat siten olemassa, kannattaa sinun selvittää mahdollisuudet päästä yrityssaneeraukseen ja sitä myötä toiminnan jatkamiseen.Takaisin