Irtonainen kaivonkansi – tienpitäjän vahingonkorvausvastuu

Mikko Hanni (mikko.hanni a kalt.fi), 11.9.2017

Onko autosi suistunut ojaan jäiseltä tieltä? Onko irtonainen kaivonkansi vahingoittanut autoasi? Onko tieltä lentänyt irtonainen asfaltinpala rikkonut autosi etuikkunan?

Lainsäädäntö velvoittaa valtiota ja kuntaa pitämään maanteitä ja katuja vähintään tyydyttävässä kunnossa. Laiminlyödessään tämän velvoitteen, saattaa valtio tai kunta olla velvollinen korvaamaan onnettomuudesta aiheutuneen vahingon.

Toimistomme edusti kuljetusyritystä Hyvinkään käräjäoikeudessa tapauksessa L 16/9465, jossa äkillisesti pystyyn noussut kaivonkansi vahingoitti kadulla ajaneen auton rengasta, vannetta, takatukivartta ja bensatankkia. Kaupunki oli velvollinen korvaamaan auton korjaamisesta aiheutuneet kustannukset, sillä vahinkotapahtuma ei ollut ennalta-arvamaton, eikä kaupunki ollut kohdistanut katuun tarvittavia kunnossapitotoimenpiteitä.

Myös korkein oikeus on ottanut muutamassa ennakkoratkaisuissaan kantaa erityisesti maanteiden kunnossapitovelvoitteeseen. Tapauksessa KKO 1998:146 yleinen tie oli hiekoituksen päättyessä muuttunut äkillisesti autoilijoille ennalta-arvaamattomasti erittäin liukkaaksi. Tielaitokselle olisi ollut mahdollista toimenpiteillään estää tien käyttäjien kannalta yllättävän vaaratilanteen syntyminen. Valtio velvoitettiin korvaamaan ajoneuvojen tieltä suistumisesta aiheutuneet vahingot.

Mikäli autollesi tapahtuu vahinko maantiellä tai kadulla ja vastaus kaikkiin seuraaviin kysymyksiin on myönteinen, valtio tai kunta saattaa olla velvollinen korvaamaan onnettomuudesta aiheutuneen vahingon:

  • Onko vahinko aiheutunut maantien tai kadun
    puutteellisesta kunnosta?
  • Onko vahinko ollut ennalta-arvattavissa?
  • Onko autollesi todellisuudessa aiheutunut vahinkoa?


Takaisin