Ammattikuljettajan ehdollinen ajokielto

KALT Ylläpito (kalt a kalt.fi), 2.3.2017

Ajokorttilaki mahdollistaa ehdottoman ajokiellon määräämisen ehdollisena esimerkiksi siinä tapauksessa, että ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön. Kuljettajaa ei voida määrätä ehdolliseen ajokieltoon kuitenkaan siinä tapauksessa, että se on vastoin yleistä etua tai kuljettajan teosta on aiheutunut vaaraa muiden terveydelle.

Ehdolliseen ajokieltoon määrättävälle henkilölle asetetaan vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden mittainen koeaika. Mikäli kuljettaja syyllistyy koeaikana ajokieltoon johtavaan rikkeeseen, määrätään ajokielto aina ehdottomana. Rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö voidaan määrätä ehdolliseen ajokieltoon ainoastaan siinä tapauksessa, että hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on alkolukko ehdollisen ajokiellon ajan.

Ajokorttilain mahdollistama ammattikuljettajan ehdollinen ajokielto ja asiaa koskevat tuomioistuinten tuomiot ovat keskenään hieman ristiriitaisia. Vaikka ajokorttilaki mahdollistaa ammattikuljettajan ajokiellon määräämisen ehdollisena, tuomioistuimet ovat muutamissa oikeustapauksissa painottaneet ammattiautoilijoiden erityistä velvollisuutta noudattaa liikennesääntöjä, eivätkä ole siten myöntäneet ajokieltoa ehdollisena.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2005:132 ammattikuljettaja syyllistyi vuosina 2002 ja 2005 törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Vuonna 2005 ammattikuljettaja ajoi 114 km/h alueella, missä suurin sallittu nopeus oli 40 km/h ja hänet määrättiin ehdottomaan ajokieltoon. Korkeimman oikeuden näkemyksen mukaan ajokielto oli määrättävä ehdottomana esimerkiksi sen vuoksi, että ammattikuljettajalta voitiin edellyttää vähintään yhtä suurta lainkuuliaisuutta kuin muilta kuljettajilta.

Vaasan hovioikeuden 18.5.2016 antamassa tuomiossa 16/121001 ammattikuljettaja syyllistyi neljä eri kertaa liikennerikkomuksiin. Neljännellä kerralla ammattikuljettaja syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ajettuaan 127 – 137 km/h alueella, missä suurin sallittu ajonopeus oli 80 km/h. Hovioikeus totesi, että ajokielto oli määrättävä ehdottomana ja viittasi edellä avatun korkeimman oikeuden (KKO:2005:132) ratkaisun perusteluihin.

Ajokorttilaki mahdollistaa ajokiellon määräämisen ehdollisena myös muun erityisen painavan syyntakia. Muu erityisen painava syy voi liittyä esimerkiksi henkilön perheenhuoltovelvollisuuteen, omaan terveydentilaan tai lähisukulaisen hoitamiseen, minkä vuoksi ajolupa on välttämätön.

Kouvolan hovioikeuden 27.11.2009 antamassa tuomiossa 1168 hovioikeus totesi, että ehdollisen ajokiellon määräämiselle olisi ollut edellytykset esimerkiksi sen vuoksi, että ajokieltoon määrätty henkilö tarvitsi ajolupaa Alzheimerin tautia sairastavan 94-vuotiaan isänsä hoitamiseksi. Ennen hovioikeuden antamaa tuomiota henkilö oli kuitenkin ehtinyt olla poliisin ja käräjäoikeuden määräämissä väliaikaisessa ja ehdottomassa neljän kuukauden ajokiellossa. Takaisin