Murskaimen purkaminen ei liikennekäyttöä

Jouni Korhonen, 23.11.2016

Erilaisten työkoneiden ja muiden ei-rekisteröitävien laitteiden työkäytössä aiheutuneista vahingoista käydään ainaista kädenvääntöä, onko kyseessä liikennevakuutuksesta korvattava liikennevahinko. Ellei, vahinko menee yrityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piikkiin, mikä yleensä tulee kalliimmaksi yritykselle. 

Liikennevakuutettujen autojen tai koneiden vakuutusmaksu ei nouse yhden tapaturman jälkeen niin paljon kuin tapaturmavakuutuksen puolella. Maksujen ero on valtava, jos suuren työnantajan työssä tullut vahinko johtaa sairaseläkkeelle. Firman kannalta liikennevakuutuksen korvaus voi joskus tulla jopa ilmaiseksi. Kaikkia pyörillä liikkuvia koneita ei tarvitse liikennevakuuttaa, mutta jos niiden katsotaan aiheuttaneen vahingon liikennekäytössä, korvaukset maksaa Valtiokonttori.  

Erityisenä syynä saada tapaturma liikennevakuutuksen piiriin voi olla, etteivät kaikki yrittäjät ole vieläkään huomanneet ottaa lakisääteistä, mutta yrittäjälle vapaaehtoista tapaturmavakuutusta itsensä suojaksi. Tällöin yrittäjä ei saa korvausta mistään, jos hänelle itselleen on sattunut vakava tapaturma, joka ei kuitenkaan riitä sairaseläkkeen myöntämiseen.  

Liikennevahinkolautakunta on jälleen tänä vuonna pohtinut rajanvetoa (LV 15/268, annettu 22.4.2016). Raskasta telaketjuilla liikkuvaa soran jälkimurskainta oltiin siirtämässä murskausasemalta toiseen kohteeseen. Murskaimen lisäsiipi piti irrottaa, jotta kone mahtuisi lavetille. Lisäsiipeä irrottanut työntekijä putosi ja vammautui.  Valtiokonttori kieltäytyi maksamasta korvausta liikennevakuutuksesta. Vakuutusyhtiökään ei halunnut maksaa korvauksia tapaturmavakuutuksesta. Liikennevahinkolautakunta ratkaisi asian. 

Valtiokonttori huomautti, että alue oli suljettu muulta liikenteeltä eikä teloilla liikkuvaa murskainta muutenkaan käytetty henkilöiden eikä tavaran kuljettamiseen. Murskainta siirrettiin tarvittaessa kauko-ohjaimella, eikä siirtävä työntekijä saanut olla koneen päällä sen liikkuessa. Vahingon tapahtuessa kone seisoi paikoillaan.  

Lisäsiipien irrottamisella konetta piti kaventaa tiellä liikkumista varten. Kone oli tarkoitus myöhemmin ajaa omalla voimalla kuljetuslavetille niin, että lavettiauton kuljettaja käyttää kauko-ohjainta. Lavettiauto ei ollut vielä paikalla. Valtiokonttorin mielestä purkaminen ei liittynyt liikennetehtävään, eikä murskain ollut liikennekäytössä, kun sitä purettiin siirtoa varten.  

Liikennevahinkolautakunta oli samalla kannalla. Silloin kun kysymys on ajoneuvosta, jolla kuljetetaan ihmisiä tai tavaraa, liikenteeseen käyttämistä tulkitaan laajasti. Esimerkiksi kuorma-auton lastaaminen, purkaminen, ikkunoiden puhdistaminen tai renkaan vaihtaminen matkan alussa tai ajon aikana ovat kaikki liikenteeseen käyttämistä. Tällaisella työllä on välitön yhteys auton kuljetustehtävään taikka auton liikenteeseen saattamiseen.  

Liikenteeseen käyttämistä ei kuitenkaan auton ole huoltaminen tai korjaaminen autokorjaamossa tai yrityksen omalla varikolla. Silloin on kyse tiettyyn ajotehtävään kuulumattomasta työstä, ja korvausta pitää hakea työtapaturmavakuutuksesta.

 Rajanveto on välillä tarkkaa. Valmiin pyörän vaihto auton alle on rengasliikkeessä ei-liikennekäyttöä ja tienpientareella liikennekäyttöä, vaikka sen tekisi rengasliikkeen asentaja. Tässä tapauksessa murskaimen pienentely kuljetusta varten rinnastettiin auton korjaamiseen korjaamolla, eikä korvauksia myönnetty liikennevakuutuksesta.Takaisin