Uniapnea ja nivelrikko: kurjaa, mutta työ ei jatkunut

Jouni Korhonen (jouni.korhonen a kalt.fi), 23.11.2015

Kuljettajan terveydentila ja sairastaminen ovat vain harvoin laillisia syitä päättää työsopimus. Tässä tuore esimerkki, milloin heikentynyt terveydentila saattaa oikeuttaa irtisanomiseen. Ja miten se tehdään laillisesti, jos näin ikävä tilanne tilanne tulee kohdalle (Turun HO 23.4.2015/396).

Työntekijä Reino oli sairastanut pitkään ja paljon. Viime vuosina yli puolet työpäivistä, pahimpana vuonna yhdeksän päivää kymmenestä. Työnantaja oli pyytänyt työterveyslääkäriltä arviota Reinon tulevasta toimintakyvystä kuljettajan ammatissa ja tarkalleen tämän kuorma-autoyrityksen työtehtävissä. Ensimmäinen tärkeä asia; työnantajan omilla arvioilla ja havainnoilla työkyvystä ei ole mitään merkitystä irtisanomisessa. Vain ja ainoastaan lääkäri voi todeta työntekijän tilanteen sekä arvioida sairauksien vaikutuksen työkykyyn. Työnantajan kannattaa kysyä lääkäriltä selkeitä kysymyksiä, joihin tämän pitäisi vastata oman osaamisensa pohjalta niin tarkkaan kuin pystyy. Lääkärinlausunto ratkaisee ainakin 95 prosenttia tällaisista tapauksista.

Lääkärin lausunto oli selkeä eikä sitä kiistetty. Kuljettaja kärsi uniapneasta, jota ei saatu oireettomaksi. Tämän vuoksi hän ei voinut tehdä lainkaan yötyötä, jota yrityksessä oli paljon. Toisekseen hänen polvensa olivat niin kuluneet, ettei hän voinut tehdä lähiliikenneajoa, jossa hytistä piti laskeutua ja nousta jatkuvasti.

Yrityksellä oli yksi näihin ehtoihin sopiva päivälinja ja sitä tarjottiin Reinolle todistajien läsnä ollessa. Reino ei kuitenkaan halunnut ottaa linjaa tehdäkseen. Yritys totesi, ettei mitään muuta Reinolle sopivaa työtä ollut koko yrityksessä.

Toinen tärkeä kohta; työnantajan pitää käydä tiheällä kammalla kaikki työnsä läpi ja katsoa, voisiko jotakin muuttamalla kuitenkin löytää sellaista työtä, mistä työntekijä vaivoistaan huolimatta voisi selviytyä. Asian laita pitää muistaa kertoa ja perustella työntekijälle todistajien kuullen, ellei hänelle sopivaa työtä löydy koko yrityksestä. Jos tätä ei ole tehty, irtisanominen ei todennäköisesti ole ollut laillinen.

Yritys irtisanoi työntekijän ja Reino riitautti asian oikeudessa. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat yhtä mieltä siitä, että yhtiö oli perustellusti voinut katsoa Reinon työkyvyn vähentyneen olennaisesti ja pitkäaikaisesti siten, että yhtiön arvio Reinolle jatkossa soveltuvista tehtävistä oli oikea. Reinon vaivat eivät sinänsä olleet peruste irtisanomiseen. Toisin kuin voisi luulla, asiaa ei myöskään ratkaissut jo vuosikausia suurimman osan työpäivistä vienyt sairastaminen.

Kaikkein tärkein asia on siis lääkärin tekemä tulevaisuuden työkyvyn arviointi tässä ammatissa ja juuri tässä yrityksessä. Lain mukaan työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma ei ole laillinen irtisanomisperuste, paitsi jos työkyky on näiden takia vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. Irtisanominen sairauden takia on siis korkean kynnyksen takana, mutta silti mahdollista joissakin tapauksissa ja oikein toimimalla.

Reinon nimi on muutettu.Takaisin