Parkkilakia, osa 1

Jouni Korhonen (jouni.korhonen a kalt.fi), 20.2.2015

Pysäköintialueet ovat tilastojen mukaan Suomen vaarallisimpia paikkoja – autoille, ei ihmisille. Liikennevakuutuksen korvauksista lähes joka toinen, noin 50 tuhatta kolaria vuodessa, maksetaan pysäköintitilanteista.

Jotkut pysäköintialueet ovat vaikeaselkoisia. On hankala hahmottaa, miten tulisi ajaa ja ketä väistää. Tilannetta ei helpota, että osa autoilijoista tuntee pysäköintisääntöjä huonosti - tai sitten ajaa vain tuurilla. Muutamia sääntöjä on kuitenkin olemassa.

 1. Koska pysäköintialue on tarkoitettu yleiseen liikenteeseen, tieliikennelaki ja liikennesäännöt ovat sellaisinaan voimassa. Sillä ei ole merkitystä, kuka omistaa esim. kaupan piha-alueen tai torin maa-alueen. Tiealueella liikennemerkkejä tulee noudattaa eikä maastoliikennelaki ole voimassa.
 2. Pysäköintialueella on oltava sinisellä pohjalla valkoinen P-kirjain.
 3. Yksityinen piha, jota ei ole tarkoitettu yleiseen liikenteeseen (esim. kerrostalon sisäpiha), ei muutu pysäköintialueeksi merkitsemisellä valkoiset parkkiviivat, jos P-kyltti puuttuu.
 4. Jos alueelle on merkitty pysäköintiruudut, auton pitää mahtua kokonaan ruudun sisään. Pysäköintiruudusta lähtevä väistää kaikkia.
 5. Laiturilta tai lastausovelta lähtevä kuorma-auto rinnastetaan luultavasti parkkiruudusta pois lähtevään autoon, jonka tulee väistää kaikkia muita. Oikeustapauksia asiasta ei ole, joten tästä ei ole varmuutta.
 6. Muun liikenteen pitää antaa tilaa pysäköintiruutuun ajavalle tai peruuttavalle.
 7. Pysäköintiruutujen kautta oikaiseminen on sallittua, myös liikennemerkeillä merkittyjen kiertosuuntien vastaisesti. Kulkuväylältä poistunut kuitenkin katsotaan uudelleen pysäköintiruudusta lähteväksi, jonka tulee väistää kaikkia.
 8. Kaikki pysäköintialueen sisäiset tiet tai väylät ovat samanarvoisia, ellei jollakin suunnalla ole kolmiota. Oikealta tulijaa pitää väistää.
 9. Pysäköintialueen sisällä voi olla leveitä ja kapeita väyliä eri tarpeisiin, kuten tavaraliikenteelle omansa ja henkilöasiakkaille omansa. Kaikki pysäköintialueen sisäiset väylät ovat kuitenkin samanarvoisia, väylän leveydestä riippumatta. Sen sijaan sisään - ja ulosmenoväylät rinnastetaan varsinaiseen tiehen, mistä lisää myöhemmin.
 10. Pysäköintialueelta lähdettäessä tulee väistää varsinaisella katu- tai tiealueella kulkevaa liikennettä, koska tullaan ns. vähäiseltä tieltä isommalle tielle. Sillä ei ole merkitystä, vaikka Prisman tai Citymarketin pihalta tulisi kymmenen tuhatta autoa päivässä. Kyseessä on aina lain silmissä ’vähäinen tie’.
 11. Maantiellä keltaisen viivan ylittäminen merkitsee ohituskiellon rikkomista, entä pysäköintialueella? Pysäköityjen autojen ohittamista tuskin on tarkoitettu kieltää. Olen nähnyt keltaisia viivoja pysäköintialueen reunoilla, jossa niiden sanoma on hiukkasen epäselvä. Ohitetaanko siellä erityisen paljon vastaantulevien puolelta koukaten, ja tämä on pitänyt kieltää?
 12. Valkoinen sulkuviiva osoittaa ajoradan reunaa tai erottaa samaan suuntaan ajavien kaistat. Mutta entäpä pysäköintialuetta kiertävä yhtenäinen valkoinen, jopa keltainen viiva? Sulkuviivan kohdalla on pysäköinti kielletty, ellei auton ja sulkuviivan väliin jää kolmen metrin väliä. Hmm, menee hiukan vaikeaksi, kun alueelle on kuitenkin pysäköimään tultu…


Ensi kerralla aiheesta lisää!Takaisin