Pitkä osa-aikainen lomautus voi käydä kalliiksi

Jouni Korhonen (jouni.korhonen a kalt.fi), 27.11.2014

Kuten useimmat työnantajat tietävät, voi kuljettajan tai muun työntekijän lomauttaa silloin, kun työt loppuvat tai vähenevät, mutta työntekijästä kuitenkin halutaan pitää kiinni. Hiukan harvempi muistaa, että lomautuksen kestettyä 200 kalenteripäivää (noin 6 kk 20 päivää) voi työntekijä vaatia ja saada irtisanomisajan palkkansa ilman velvollisuutta työntekoon. Maksettavaksi voi siis tulla melkoinen potti sivukuluineen juuri silloin, kun yrityksellä menee kaikkein huonoimmin. Yhdellä kerralla ilman mitään työsuorituksia vastineeksi.

Helsingin hovioikeus linjasi vuonna 2011 (11.10.2011/3065), että sillä ei ole merkitystä, kuinka moneksi päiväksi viikossa työntekijä on lomautettu. Kun lomautuksen alusta on kulunut 200 päivää, työntekijä saa irtisanomisajan palkkansa ilman työvelvoitetta.

Työnantaja oli huomannut, että 200 päivän raja oli lähestymässä, ja muutti lomautuksen osa-aikaiseksi muutamaa viikkoa ennen kuin raja olisi täyttynyt. Kului reilu kuukausi. Työntekijä ilmoitti työsuhteen päättyneen ns. 200 päivän säännön nojalla ja vaati irtisanomisajan palkkaansa. Yrittäjä taasen katsoi, että lomautus jatkui ja tarjosi töitä kolmeksi päiväksi viikossa täyden viikon palkalla. Työntekijä ei hyväksynyt ehdotusta. Työnantajan mielestä tämä oli töistä poissa ilman pätevää syytä, ja katsoi työsuhteen purkautuneeksi seitsemän päivän poissaolon jälkeen.

Hovioikeus tuomitsi korvauksen maksettavaksi ja perusteli, että työntekijän lomauttaminen tulee aina olla tarkoitettu väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Työnantaja ei saa käyttää ns. roikkolomautusta pysyvämpänä ratkaisuna irtisanomisen asemesta, kun töitä ei pidemmänkään ajan (200 päivän) päästä voida tarjota. Asiaa ei auttanut, että työnantaja tarjosi uutta työtä, koska 200 päivää oli jo mennyt umpeen.Takaisin